Dnes kričí celá Zem.

Má sviatok, už tomu rozumiem,

ale ten krik je akýsi zúfalý.

Smutný a nešťastný: „Kde sme sa to dostali“?

V rybníku, kde žili rybky,

plávajú dnes igelitky.

V potôčkoch kde boli raky,

umývajú nákladiaky.

Vzduch je plný prachu, smogu,

zabránime spolu tomu ?

Pozbierame igelitky,

nech je miesto aj pre rybky.

Nepustíme nákladiaky,

na miesta, kde žijú raky.

Vyčistíme jazierka,

poďte Zuzka, Lucka, Terka.

Roboty nás čaká dosť,

Zemeguli pre radosť.

Žiaci našej školy sú od prvej triedy vedení k ochrane životného prostredia počas celého školského roka, avšak  22. apríl je dňom, kedy sa môžeme s deťmi podieľať na rôznych aktivitách spojených s oslavami a ochranou Zeme počas celého vyučovania. Aj v tejto súčasnej a neľahkej situácií sme na to nezabudli a šikovné ruky, kreativita, aktivity a nápady žiakov sa prejavili v krásnych farbách, kombináciách a projektoch, ktoré si naša planéta zaslúži.

Žiaci spolu s triednymi učiteľmi pozerali v triedach prezentácie, maľovali obrázky, písali odkaz našej Zemi, naučili sa pieseň Kontajner, triedili odpad, presádzali rastlinky…..

Každý z nás môže prispieť k tomu, aby životné prostredie nebolo zaťažované a aby planéta Zem zostala čo najdlhšie zachovaná pre ďalšie generácie.

žiaci a učitelia I. stupňa