Kliknite na odkaz pre stiahnutie

Dodatok k ŠkVP 2023/2024


ŠKVP 2017/2018

ŠKVP 2018/2019

ŠKVP 2019/2020

ŠKVP 2018/2019 var. A

Inovovaný ŠKVP 2018/2019 var. A

Vzdelávací program pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – dodatok

ŠKVP pre 1. a 2. ročník ZŠ s vyučovaním rusínskeho jazyka –  dodatok

ŠKVP 2021/2022 pre 1. stupeň – dodatok

ŠKVP 2021/2022 pre 2. stupeň – dodatok

ŠKVP 2021/2022 var. A – dodatok

Vzdelávaci program 2021/2022 pre žiakov so ZZ 1. stupeň dodatok

Vzdelávaci program 2021/2022 pre žiakov so ZZ 2. stupeň dodatok