Základná škola Komenského sa v minulom školskom roku zapojila do projektu Putovanie vodnej kvapky. Vďaka tomu bol v areáli školy vytvorený malý náučný chodník a osadené nové druhy drevín. S pribúdajúcimi teplými dňami žiaci radi trávia voľný čas v tzv. parčíku pred školu.

Vedenie školy zorganizovalo v pondelok,  27.04.2015, ďalšiu etapu skrášľovania exteriéru školy. Organizačne sa na akcii podieľali aj vyučujúci Mgr. Pukáčová, Mgr. Loziak, Mgr. Pačuta a žiaci 8.A triedy. Práce v areáli školy začali po tretej vyučovacej hodine. Školník zabezpečil pracovné náradie, vedenie školy zaobstaralo 140 sadeníc smreka a práce sa mohli začať. K tomu všetkému bol krásny aprílový deň a teplota sa nám vyšplhala až nad 20 stupňov. Žiaci 8.A triedy sa s chuťou pustili do opravy terénu, ošetrenia zelene a vysádzania nových rastlín.

Zámerom tejto akcie bolo nielen revitalizovať a upraviť zelené vonkajšie priestory školy, ale aj spolu so žiakmi dosiahnuť dobrý pocit z manuálne vykonanej práce. Dobrá nálada, ktorá vládla medzi žiakmi a učiteľmi a spokojné úsmevy na ich tvárach boli toho dôkazom.