Dňa 2.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín žiakov 2.-4.ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov.

Umiestnenie žiakov:


Poézia:

1. Sofia Džupinová  4.A

2. Zuzana Černegová  4.B

3. Timea Džupinová  3.B


Próza:

1. Šimon Chripák  3. B.


Blahoželáme