Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.


Mesiac knihy sa opäť uskutočnil aj tento školský rok na našej škole. V školskej knižnici prebehla výstava novo zakúpených kníh pre žiakov 1.stupňa.

Triedni učitelia pripravili pre žiakov 1.stupňa akciu pod názvom „ Stretnutie s knihou.“ Toto stretnutie bolo zamerané na čítanie z kníh a recitáciu. V priebehu tohto mesiaca  si žiaci našej školy zhotovovali rôzne obaly na knihy a navštevovali knižnicu, kde si čítali rozprávky a súťažili v malom kvíze.


Deťom sa aktivity páčili a záujem o knižky tak ešte stále neklesá napriek digitálnym technológiám, a preto touto výzvou chceme motivovať žiakov, aby i naďalej čítali a prehlbovali si tak lásku ku knihám.