Ani my v ŠKD neleníme, na Vianoce sa tešíme.

Takto sa naši žiaci pripravovali na vianočné sviatky.

Vyrábali rôzne ozdoby, anjelov, ozdobovali stromčeky, maľovali obrázky, písali listy Ježiškovi a nezabudli ani na vianočného kapra.