Ako v známej detskej pesničke ňou ráno 2. septembra 2020 prešli všetci žiaci našej školy: najmenší prváci, starší žiaci i najstarší deviataci. V podstate tak ako každý rok, ale predsa to bolo iné. Všetko sa totiž dialo za prísnych hygienických podmienok  v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia druhej vlny pandémie koronavírusu Covid-19. Meranie teploty, rúška, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov a ďalšie obmedzenia – tak sa nám teda začal školský rok 2020-2021. Chýbalo aj tradičné spoločné zvítanie žiakov a učiteľov v spoločenskej miestnosti. Situácia si vyžiadala inú formu slávnostného otvorenia školského roka, a tak sa k všetkým žiakom a učiteľom prihovorila prostredníctvom školského rozhlasu riaditeľka školy PaedDr. Emília Kocanová. Najkrajšie a najmilšie slová adresovala malým prváčikom. Zaželala  všetkým žiakom veľa radosti a tvorivosti pri získavaní nových vedomostí a zručností.

Po trojmesačnom dištančnom vzdelávaní a dvojmesačných letných prázdninách priestory školy znova ožili. Ozýva sa v nich detský džavot, smiech a krik prerušovaný školským zvonením. Veríme, že to bude ďalší zo série úspešných  rokov, v ktorom sa popri učení, skúšaní, testovaní nájde priestor na množstvo iných príjemných a zaujímavých aktivít.

Nalaďme sa optimisticky na to, čo nás počas desiatich mesiacov čaká.

Prajeme všetkým dobrý a úspešný školský rok 2020-2021!