Vedenie ZŠ, Komenského 135/6, Medzilaborce oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8:00 v spoločenskej miestnosti. Vyučovanie podľa rozvrhu, stravovanie v školskej jedálni a fungovanie klubu detí začne od 6. septembra 2022.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete zaslať elektronicky alebo osobne priniesť do školy do 6. septembra 2022.