Zmluva o bezodplatnom prevode majetku statu c. 2012-PKR-GR-1608-1
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku statu c.2012-PKR-GR-1608-2
Zmluva o bezdoplatnom prevode majetku statu c.2012-PKR-GR-1608-3
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku statu c.2012-PKR-GR-1608-4
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku statu c.2012-PKR-GR-1608-5
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku statu c.2012-PKR-GR-1608_6
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku c.2012-PKR-GR-1608-7
Licencna zmluva-Vema 3
Licencna zmluva-Vema 2
Licencna zmluva-Vema 1
Zmluva o zverení majetku Mesta M-ce do správy č.2ZoPSM2013-2
Zmluva o zverení matetku Mesta-M-ce do správy č.2ZoPSM2013-1
Zmluva o dielo-elektroinštalácia školy-2
Zmluva o dielo-elektroinštalácia školy-1
Zmluva o dielo-oprava strechy na hlavnej budove-2
Zmluva o dielo-oprava strechy na hlavnej budove-1
Zmluva o dielo- oprava strechy-2
Zmluva o dielo-oprava strechy-1
Zmluva o poskytovaní služieb-3
Zmluva poskytovaní služieb-2
Zmluva o poskytovaní služieb-1
Zmluva o poskytnutí daru
zmluva o vzajomnej spolupraci-14
zmluva o vzajomnej spolupraci-13
zmluva o vzajomnej spolupraci-12
zmluva o vzajomnej spolupraci-11
zmluva o vzajomnej spolupraci-10
zmluva o vzajomnej spolupraci-9
zmluva o vzajomnej spolupraci-8
zmluva o vzajomnej spolupraci-7
zmluva o vzajomnej spolupraci-6
zmluva o vzajomnej spolupraci-5
zmluva o vzajomnej spolupraci-4
zmluva o vzajomnej spolupraci-3
zmluva o vzajomnej spolupraci-2
zmluva o vzajomnej spolupraci-1
zmluva 4 Slovanet-2
zmluva 4 Slovanet-1
zmluva 12011
zmluva 12011-2
zmluva 2011-1
zmluva 2011-2
zmluva 2011-3
zmluva-dodatok-1
zmluva-dodatok-2
zmluva-1
zmluva-1-2
zmluva-prevod-1
zmluva-prevod-2
zmluva-prevod-3
dodatok 12012
dodatok 12012-2
zmluva RR
120201093059-001
120201092425-001
120201093303-001
120201091735-001
120201093214-001
120201092350-001
120201093143-001
110222082005-003
110222082004-003
110222082003-003
110222082002-003
110222082103-003
110222085002-003
110414083137-001
110414083237-001
110414083544-001