Gúľaj sa vajíčko, cez hory, doliny, prines náš Veľkonočný pozdrav do každej rodiny.

Veľká noc, najvýznamnejší kresťanský sviatok, kedy si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Čo by to bolo, keby sme si aj my, žiaci I. stupňa, nepripomenuli tento sviatok v našej škole.
Za krátku chvíľu nám zakvitli aj dvere do triedy a nástenky s témou Jar a Veľká noc.

A na Veľkú noc nesmú chýbať vajíčka, ktoré sú symbolom jari a nového života. Rozpútala sa tvorivá činnosť našich žiakov, ktorí svojimi nápaditými umeleckými dielami znázornili symboly a tradície Veľkej noci.

Tieto dielka, veľmi nápadité, tvorivé a jedinečné vytvárali spoločne triedne kolektívy. Veríme, že aj takýmito drobnými aktivitami vybudujeme u našich žiakov kladný vzťah k tradíciám, kultúre i vzťah k svojim spolužiakom.

Triedni učitelia I. stupňa