Stalo sa peknou tradíciou, že koniec kalendárneho roka je v našej škole spojený s činnosťami, ktoré sú príjemné a súčasne nesú v sebe dôležité hodnoty, a posolstvá. Adventné obdobie sa u nás spája nielen s krásnou vianočnou výzdobou vestibulu, tried a ďalších školských priestorov, ale aj s prípravou a organizáciou viacerých podujatí, na ktoré naši žiaci netrpezlivo čakajú a veľmi sa z nich tešia.


Advent v ZŠ Komenského sa začína – ako inak – Mikulášom. Tento rok 6. decembra zrána zavítal do školy „naozajstný“ Mikuláš a rozsvietil vianočný stromček vo vestibule. Potom jeho úlohu prevzali naši deviataci a v mikulášskom, čertovskom i anjelskom prestrojení rozdávali po triedach sladké darčeky. Súčasťou mikulášskej slávnosti sa v posledných rokoch stáva aj volejbalový turnaj, kde si merajú sily učitelia a žiaci.


Posledný týždeň pred vianočnými prázdninami vyplnil predaj vychýreného vianočného punču, školského časopisu a vianočná burza, do ktorej prispeli všetky triedy vlastnoručne zhotovenými výrobkami a dekoráciami. Nechýbali ani vianočné koláčiky upečené a naservírované s láskou, lebo o tom sú Vianoce. Na tomto podujatí sme pohostili aj milú návštevu – deti z Materskej školy Dúha v Medzilaborciach.


Vyvrcholením sviatočnej atmosféry býva tradične slávnostná vianočná akadémia. Tá tohoročná sa uskutočnila dvakrát – 21.12. 2022. Dopoludnia pre žiakov a učiteľov a podvečer pre rodičov a priateľov školy. Prekrásny program ocenili diváci dlhotrvajúcim potleskom a nešetrili chválou na šikovnosť a usilovnosť našich žiakov. A veru bolo na čo pozerať. Najprv zahrali starší žiaci biblický príbeh o narodení Ježiška, potom vystúpili žiaci s vianočnými koledami, hovoreným slovom, nechýbali krásne tance, piesne i scénka Anjeli a čerti v podaní členov školského divadla AMOS. Záver vianočnej akadémie sa niesol v znamení tradičných vianočných dobrôt – kapustnice, medovníkov a punču – ktorými sme pohostili žiakov, rodičov, starých rodičov a hostí.
Na organizácii a príprave všetkých podujatí sa podieľali pod vedením pedagógov žiaci 1. a 2. stupňa. Zaželajme si všetci spoločne krásne Vianoce a úspešný rok 2023!

PhDr. Natália Hriseňková