Skloniť sa treba k práci,

čo dáva ľuďom chlieb.

Hlbšie sa však treba skloniť k matkám,

čo dali život deťom.

Ale najhlbšie k učiteľom,

čo z bytosti vychovali človeka,

lebo je ľahšie vrch preniesť, rieku zahatať,

prinútiť ju proti prúdu tiecť,

ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou

Ján Amos Komenský

V kronike sa uvádza, že v tejto škole sa začalo učiť  1. septembra 1963.

Jej otvorenie bolo udalosťou regionálneho významu. Pozvaní boli mnohí predstavitelia vtedajšieho spoločensko-politického a kultúrneho života. Informovali o tom aj regionálne médiá. Medzilaborčania dlho čakali na chvíľu, kedy sa otvoria dvere novej školy.

Jej prvým riaditeľom bol Andrej Micaj zástupcom riaditeľa Vasiľ Pirník. Pedagogický kolektív tvorili:

 • Mária Krajňaková
 • Katarína Hirjaková
 • Oľga Homičková
 • Anna Harhajová
 • Mária Ivanovičová
 • Anna Baranovičová
 • Oľga Kubová
 • Mária Varholová
 • Mária Gulová
 • Anna Ličková
 • Andrej Lisý
 • Tibor Rutkay
 • Andrej Kusko
 • Jozef Petrašovský
 • Anna Smetanová
 • Michal Chachaľak
 • Anna Lattová
 • Anton Geletka
 • Helena Uramová
 • Ján Hrund
 • Anna Barančíková
 • Anna Javureková

Vychovávateľky vo vtedajšej družine :

 • Ľudmila Šmigová
 • Mária Chomčová

V školskom roku 1963/64 bolo v škole 18 tried. V nasledujúcom školskom roku bolo vybudované oplotenie školy a vysadili sa okrasné stromy pred školou a vznikol Sad družby s 240 ovocnými stromami.

V rámci vyučovacieho procesu sa konali mnohé akcie v duchu vtedajších socialistických ideálov: výročie VOSR, Mesiac československo-sovietskeho priateľstva, pioniersky karneval, výročie narodenia a úmrtia V.I.Lenina, Medzinárodný deň žien, oslavy 1. Mája, Deň víťazstva.

Krásnou tradíciou v 60.rokoch bolo slávnostné otvorenie školského roka v amfiteátri za účasti všetkých škôl v meste.

V školskom roku 1968/69 bolo 16 slovenských a 6 ukrajinských tried a koncom 60. rokov sa počet tried zvýšil na 23.

Z oblasti športu za zmienku stojí hokejové družstvo školy trénujúce na školskom hokejovom ihrisku, ktoré sa zúčastňovalo oblastných a okresných žiackych súťaží pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr. Jaroslava Dřízgu.