Aj v 70. rokoch sa v našej škole udialo veľa zmien. Boli však uskutočňované vždy s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť žiakov novým požiadavkám učiteľov, rodičov i spoločnosti.

6. novembra 1973 bola slávnostne otvorená Izba revolučných tradícií a bojovej slávy. Meradlom úspešnosti boli stále žiaci. Chválou našej školy býval úspešný divadelný krúžok, ktorý pracoval pod vedením Jozefa Petrašovského. S naštudovanou hrou Ivasik-Telesik získal popredné miesta v okresných súťažiach.

Nemenej úspešný bol aj spevácky krúžok pod taktovkou riaditeľa Andreja Micaja. Žiaci sa zúčastnili celoštátnej súťaže Pieseň stále znie a vystúpili aj v televízii. V škole aktívne pracoval aj tanečný krúžok pod vedením Michala Lisaka.

Pravidelne sa zúčastňovali Festivalov kultúry vo Svidníku , Festivalov kultúry a športu v Medzilaborciach a Festivalu drámy a uměleckého slova A.- Duchnoviča. Žiaci turisticko-orientačného krúžku pod vedením J. Vasilcu často dosahovali úspechy v krajských súťažiach.Veľkým úspechom v rámci Slovenska bola účast Boženy Hudákovej v súťaži Miss bábika. Umiestnila sa na 2. mieste. Súťaž odvysielala Slovenská televízia. Školu i mesto zviditelnila aj majsterka Slovenska starších žiačok v skoku do diaľky Milka Gubová. Spestrením každodenného života žiakov boli mnohé súťaže regionálneho charakteru, napríklad súťaže CO a celoslovenské Branné hry mládeže.

Nemalé úspechy získali žiaci v športových súťažiach,napríklad vo futbale. Výrazný úspech v ňom získala škola v krajskom kole v r. 1978 v Košiciach, keď našla premožiteľa až vo finálovom stretnutí a za druhé miesto získala strieborné medaily. Futbalové mužstvo mladších žiakov viedol Mgr. Jaroslav Dřízga , v behu na lyžiach o cenu Kamaráta v zjazdovom lyžovaní o cenu Lastovičky bol veľmi úspešný žiak Miroslav Hudák, ktorý postúpil do celoslovenského kola.Začali sa pravidelne organizovať lyžiarske výcviky. Tieto úspechy škola získala prostredníctvom dobrej a zodpovednej práce vtedajších pedagógov.

V školskom roku 1976/77 sa novým riaditeľom školy stal Juraj Burcin

Bolo to obdobie zemiakových brigád, vysadzania stromčekov, zberu šípok, skladania iskričkových a pionierskych sľubov prvomájových osláv. Patrilo to k dobe a my, dnešní pamätníci, si na to veľmi radi spomíname. Veľkej obľube sa tešili výmenné pobyty v rámci družobných stykov so ZDŠ v Námešti nad Oslavou a so Školou podstawowou Nr. 3 v Krosne.