Tohto školského roku pracuje na našej škole chemický krúžok „Mladý bádateľ“. Na krúžku si zábavnou a náučnou formou žiaci prehlbujú už získané vedomosti. Žiaci pracujú s chemickými látkami, spoznávajú ich vlastností, zloženie, i premeny na iné látky. Takouto formou sa im snažíme pomôcť objaviť čaro chémie a umožňujeme im zažiť radosť z experimentovania.

Cieľom chemického krúžku je taktiež príprava žiakov na chemickú olympiádu a zapájanie sa aj do celoslovenských súťaží, pričom sa žiaci našej školy umiestňujú na popredných miestach a sú úspešnými riešiteľmi.