V dňoch 4. – 5. mája 2023 si Základná škola sídliaca na Komenského ulici v Medzilaborciach pripomenula 60. výročie svojho vzniku. Počas toho obdobia ju navštevovalo mnoho žiakov, ktorí v nej  získali kvalitné vzdelanie a ako bonus niečo navyše – škola vložila svojim žiakom do sŕdc aj veľa dobrého.  Skúsenosť hovorí, že všetko, čo má cenu, neprichádza samo a už vôbec nie ľahko. Za všetkým treba hľadať mimoriadne úsilie, obetavosť, trpezlivosť, záujem a humánny prístup pedagógov, pre ktorých sa ich povolanie stalo životným poslaním.

 Roky úspešnej existencie si ZŠ Komenského pripomenula dvojdňovými oslavami. Prvý deň osláv /štvrtok/ si prišli na svoje všetci žiaci školy. K významnému jubileu  dostali nezvyčajný darček v podobe rockového koncertu populárnej slovenskej kapely AYA. Známu pesničku Malý princ spievala celá spoločenská sála a bol to krásny zážitok. Po koncerte si mohli žiaci vypýtať od hudobníkov autogramy a urobiť si zopár fotiek na pamiatku.

Druhý deň osláv /piatok/ bol venovaný širokej rodičovskej verejnosti, bývalým i terajším zamestnancom školy a hosťom. V slávnostne vyzdobenej spoločenskej miestnosti sa zišlo približne 300 divákov, ktorí neutíchajúcim potleskom odmenili takmer dvojhodinový galaprogram. Po úvodnom uvítacom príhovore riaditeľky školy PaedDr. Emílie Kocanovej dostali priestor členovia školského divadla AMOS, ktorí sa predstavili s dramatizáciou básnickej skladby Mor ho! od Sama Chalupku. Slovenskú literárnu klasiku potom vystriedal veľkolepý galaprogram, ktorý niesol názov Prierez desaťročiami. Vnímaví diváci v ňom našli to, čo charakterizovalo každé desaťročie, napríklad aj nácvik spartakiády či obľúbené pesničky a tance danej doby. Najväčší úspech však zožalo naše školské video Celebration – (oslava), na ktorom sa podieľali všetci žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Zlatým klincom galaprogramu bol svetielkujúci tanec, pri ktorom sa mnohým divákom od úžasu tajil dych a ktorý si vyslúžil obrovský aplauz.

Potom sa pre pozvaných hostí, rodičov, priateľov školy a  zamestnancov konala slávnostná recepcia.  Oslavy 60. výročia boli skutočne vydarené. Potvrdzujú to slová chvály mnohých účastníkov. Čo dodať na záver? Prajeme našej škole nech sa jej darí a nech prekvitá aj v budúcich rokoch!