Aj v 80. rokoch škola napredovala v ďalšom svojom vývoji a nadväzovala na úspechy predchádzajúcich desaťročí. Počet žiakov a tried sa každoročne zvyšoval a rýchlo narastal. Boli chvíle, že škola vysoko prekročila plánovaný stav tried a mala nad 700 žiakov, čo sa riešilo dvojsmennou prevádzkou.

Na školu prichádzali ďalší skúsení a spoľahliví učitelia. V polovici 80. rokov prešla prestavbou školská bytovka. Vzniklo 6 nových tried a od r. 1985 tu našli svoje priestory triedy 1. stupňa, ktoré boli predtým umiestnené v budove bývalej Osobitnej školy internátnej. V tom čase bola rozšírená aj školská jedáleň, čo vo veľkej miere prispelo ku skultúrneniu stravovania a stolovacia kapacita sa zvýšila z 90 na 140 stoličiek. 1. augusta 1984 do funkcie okresného školského inšpektora nastúpil riaditeľ školy Juraj Burcin a na jeho miesto bol menovaný Michal Chachaľák.

V školskom roku 1984/85 sa 250 žiakov intenzívne pripravovalo na Československú spartakiádu pod vedením učiteľov:

Najmladšie žiactvo – Mihaličová Anna, Siváková Nataša

Mladšie žiačky – Čeremetová Anízia, Semanová Irena

Mladší žiaci – Mucha Ivan, Semanco Tomáš

Staršie žiačky – Ledidová Anna

Starší žiaci – Bajaj Milan

O úrovni nácviku a dobrého zvládnutia skladieb svedčí ten fakt, že všetci cvičenci úspešne vystúpili na obvodnej spartakiáde v Medzilaborciach, okresnej spartakiáde v Humennom a 36 cvičencov pod vedením cvičiteľov Ledidovej Anny a Bajaja Milana vystúpili na záverečnom ceremoniáli v Prahe na Strahove.

Dlhoročnú tradíciu mali aj zberové akcie /zber papiera, šípok a liečivých rastlín/. Tri roky po sebe získala škola jednoznačné prvenstvo v kraji. Vďaka tomu získali žiaci rekreačné pobyty k moru. Viacnásobné prvenstvo získali žiaci aj v zbere šípok. Odmenou pre nich boli týždenné pobyty v Bratislave, Malackách a Brne.

Výborné výsledky dosahovali hliadky mladých zdravotníkov nielen v okresných, ale aj v krajských a celoslovenských kolách. Zásluhu na tom mali Mária Dřízgová, Anna Kašubová, Nataša Pančurová, Danuška Balážová, Margita Kasanderová, Vlasta Bajajová.

Vybudovaním rekreačného strediska Danová sa rozšírilo aj zjazdové lyžovanie. Popredné umiestnenia v regionálnych súťažiach získavali Ivo Gondor, Peter Ufnár, Peter Ledida, Marek Bajaj. V individuálnych súťažiach pekné výsledky priniesli stolné tenistky sestry Rimové, Viera Vojtková a ďalší.

Naďalej sa rozvíjali družovné styky s družobnými školami v poľskom Krosne a v Náměští nad Oslavou.