Výpožičné  hodiny

Utorok                 13.00 – 14.30

Výpožičný poriadok

1. Školskú knižnicu môže navštevovať každý žiak našej školy.
2. Školská knižnica slúži aj pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
3. Školskú knižnicu môžu využívať aj rodičia a ostatná verejnosť v riadnom výpožičnom čase.4. Vypožičiavanie si kníh v školskej knižnici je bezplatné.
5. Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do mesiaca od dátumu výpožičky, výpožičný čas je možné predĺžiť po vzájomnej dohode s p. učiteľkou Mgr. Holienčikovou, vedúcou školskej knižnice.
7. Encyklopédie slúžia iba na štúdium v školskej knižnici.
8. Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správaj tak, aby ešte dlho slúžili všetkým používateľom.

„Kto nemiluje knihy, ten nemiluje múdrosť a kto nemiluje múdrosť, ostáva hlupákom.“

Možno nie všetci žiaci našej školy poznajú túto myšlienku, je však medzi nimi veľa takých, ktorí majú radi knihy a radi navštevujú školskú knižnicu.

Školskú knižnicu môžu využívať žiaci, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci a široká verejnosť.

Knižnica pomáha žiakom našej školy pri práci s knihou, snaží sa v spolupráci s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry, učiteľmi prvého stupňa a vychovávateľkami školského klubu priviesť žiakov k čítaniu.

Naša škola sa zapojila do projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, ktorý bol zameraný na inováciu školskej knižnice, to znamená na obnovenie zastaraného  knižničného fondu, vybavenie knižničných priestorov, vytvorenie elektronickej knižničnej databázy, zvyšovanie čitateľskej kompetencie žiakov atď. Keďže projekt bol úspešný, máme školskú knižnicu vo vynovených  priestoroch, súčasťou ktorých je  čitáreň. V nej  žiaci môžu čítať knihy a encyklopédie, požičiavať si knihy, ale aj tráviť vyučovacie hodiny i voľný čas. Knižnica je vybavená  novým nábytkom,  a dvoma počítačmi s pripojením na internet. Okrem príjemného prostredia  čaká žiakov aj viac ako  370 nových knižných titulov. Sú to detské knihy, rozprávky, bájky, povesti, báje, dievčenské romány, detektívne a dobrodružné príbehy pre chlapcov, beletria pre dospelých, odborná literatúra atď. Knižničný fond sa snažíme každoročne dopĺňať o nové knihy.

V priestoroch knižnice sa uskutočňujú literárne kvízy, súťaže v prednese poézie a prózy, výstavky kníh, besedy,  ale aj iné  akcie ako Noc v školskej knižnici a pod.

Srdečne vás všetkých pozývame do sveta fantázie, múdrosti, dobrodružstiev a rozprávok, ktoré objavíte v našej školskej knižnici v dielach slovenských i svetových autorov.

Budeme radi, ak budete  knihy čítať a s láskou sa o ne starať.