Učitelia pre 1. stupeň

TriedaMeno a priezviskoAprob. Kontakt
1.AMgr. Anna Kurucová1.-4.roč.a.kurucova@zskomenme.sk
1.B Mgr. Slavomír Štec 1.-4.roč.s.stec@zskomenme.sk
2.AMgr. Jana Firkaľová1.-4.roč. j.firkalova@zskomenme.sk
2.BMgr. Ľubov Vasiľková1.-4.roč. l.vasilkova@zskomenme.sk
3.AMgr. Iveta Melničaková1.-4.roč.i.melnicakova@zskomenme.sk
4.AMgr. Elena Holienčiková1.-4.roč.e.holiencikova@zskomenme.sk
4.BMgr. Tatiana Opudová1.-4.roč.t.opudova@zskomenme.sk

Učitelia pre 2. stupeň

Trieda Meno a priezvisko Aprob. Kontakt
5.AMgr. Alexander LoziakFYZ – THDa.loziak@zskomenme.sk
5.BMgr. Adriána PukačováBIO – GEGa.pukacova@zskomenme.sk
5.CMgr. Dana Rohačovášpeciálny pedagógd.rohacova@zskomenme.sk
6.APhDr. Natália HriseňkováSJL – NJ – UJn.hrisenkova@zskomenme.sk
7.AMgr. Alexandra GubováSJL – UJa.gubova@zskomenme.sk
8.AMgr. Michaela LukačikováANJm.lukacikova@zskomenme.sk
8.BMgr. Alexandra GubováSJL – UJa.gubova@zskomenme.sk
9.APaedDr. Mária BuchoveckáGEG – RUJm.buchovecka@zskomenme.sk
9.BMgr. Róbert IľašHUV – THDr.ilas@zskomenme.sk

Učitelia bez triednictva

Meno a priezvisko Aprob. Kontakt
Mgr. Renáta BlichováNBVr.blichova@zskomenme.sk
Ing. Slavka FufaľováINF – BIOs.fufalova@zskomenme.sk
Víťazoslav LukačikTSVv.lukacik@zskomenme.sk
Mgr. Ivana PetrovajANJi.petrovaj@zskomenme.sk
Mgr. Kvetoslava ZálevskáNBV-CHEMk.zalevska@zskomenme.sk

Vychovávatelky ŠKD

Meno a priezvisko PozíciaKontakt
Mgr. Natália Daňovávychovávateľkan.danova@zskomenme.sk
Mgr. Ľudmila Silaničovávychovávateľkal.silanicova@zskomenme.sk
Zlatica Fejkovávychovávateľka z.fejkova@zskomenme.sk

Asistenti učiteľa a sociálny pedagóg

Meno a priezviskoZaradenieKontakt
Mgr. Slávka Dimunováasistents.dimunova@zskomenme.sk
Mgr. Anna Zavackáasistenta.zavacka@zskomenme.sk
Natália Čvirkováasistentn.cvirkova@zskomenme.sk
Mgr. Vladka Vodilkováasistentv.vodilkova@zskomenme.sk
Bc. Galina Fučilováasistentg.fucilova@zskomenme.sk
Bc. Ivan Karbačasistenti.karbac@zskomenme.sk
Mgr. Lenka Zdenovcováasistentl.zdenovcova@zskomenme.sk
Mgr. Zuzana Vasiľkovásoc. pedagógz.vasilkova@zskomenme.sk

Nepedagogickí zamestnanci

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt
Ľubica Lučkováučtovníctvo a mzdyl.luckova@zskomenme.sk
Michal Neilaškolník
Svätoslava Šmigovávedúca školskej jedálnes.smigova@zskomenme.sk
Darina Chripákovákuchárka
Jana Micanovápomocná kuchárka
Monika Hirňakovápomocná kuchárka
Iveta Rusinková pomocná kuchárka
Erika Durňákováupratovačka
Mária Kostilníková upratovačka
Martina Burjaková upratovačka
Alexandra Galajdová upratovačka