Učitelia pre 1. stupeň

TriedaMeno a priezviskoAprob.
1.AMgr. Iveta Melničaková1.-4.roč.
2.A Mgr. Elena Holienčiková 1.-4.roč.
2.BMgr. Tatiana Opudová1.-4.roč.
3.AMgr. Anna Kurucová1.-4.roč.
3.BMgr. Slavomír Štec1.-4.roč.
4.AMgr. Ľubov Vasiľková1.-4.roč.
4.BMgr. Jana Firkaľová1.-4.roč.

Učitelia pre 2. stupeň

Trieda Meno a priezvisko Aprob.
5.AMgr. Roman CigánikTSV
6.AMgr. Michaela LukačikováANJ
6.BMgr. Alexandra Gubovášpeciálny pedagóg
7.APaedDr. Mária BuchoveckáZEM-RUJ
7.BMgr. Róbert IľašHUV – TECH
8.AMgr. Adriána PukačováBIO – ZEM
8.BMgr. Alexander LoziakFYZ – TECH
8.CMgr. Dana Rohačovášpeciálny pedagóg
9.APhDr. Natália HriseňkováSJL-NJ-UJ

Učitelia bez triednictva

Meno a priezvisko Aprob.
Mgr. Renáta BlichováNBV
Mgr. Mária PoradováMAT-FYZ
Mgr. Marián Gičšpeciálny pedagóg
Mgr. Kvetoslava ZálevskáNBV-CHEM

Vychovávatelky ŠKD

Meno a priezvisko Pozícia
Mgr. Natália Daňovávychovávateľka
Zlatica Fejkovávychovávateľka

Nepedagogickí zamestnanci

Meno a priezvisko Pozícia
Ľubica Lučkováučtovníctvo a mzdy
Michal Neilaškolník
Svätoslava Šmigovávedúca školskej jedálne
Darina Chripákovákuchárka
Jana Micanovápomocná kuchárka
Antónia Naščákovápomocná kuchárka
Iveta Rusinková pomocná kuchárka
Erika Durňákováupratovačka
Mária Kostilníková upratovačka
Martina Burjaková upratovačka
Alexandra Galajdová upratovačka