Milí rodičia a priatelia školy,


Darujte nám 2 % z dane a spolu pomôžeme našej škole. Aj vďaka finančným prostriedkom získaným z podielu 2 % dane z príjmu môžeme zveľaďovať prostredie školy, organizovať rôzne súťaže a modernizovať školu. Preto si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o podporu týchto cieľov, aby sa zabezpečilo zvyšovanie vedomostnej úrovne našich žiakov.

Vopred ďakujeme za Vašu podporu!