Čas letných prázdnin sa definitívne skončil a v pondelok 4. septembra sa otvorili brány našej školy.
Všetci žiaci a pedagógovia sa opäť stretli v spoločenskej miestnosti na slávnostnom otvorení nového školského roka. Samozrejme, nechýbali najmenší prváci v sprievode svojich rodičov. Po krátkom kultúrnom programe privítala riaditeľka školy PaedDr. Emília Kocanová žiakov, rodičov, hostí a celý učiteľský zbor. Najkrajšie a najmilšie slová adresovala malým prváčikom a zaželala im veľa radosti a tvorivosti pri získavaní nových vedomostí a zručností. Na slávnostnom otvorení školského roka sa zúčastnil primátor Medzilaboriec Ing. Vladislav Višňovský, ktorý poprial žiakom a zamestnancom veľa úspechov vo vzdelávaní a výchove.


Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme skvelý a úspešný školský rok 2023/2024!