Dlhodobou snahou našej školy je, aby žiaci získali kvalitné vzdelanie a ako bonus aj  niečo navyše – pocit komfortu v priestoroch, kde trávia čas od skorého rána do neskorého popoludnia päť dní v týždni a desať mesiacov v roku. Už dávno sme mali víziu urobiť niečo, aby sa škola stala druhým domovom, kde by sa deti cítili tak trochu „ako doma“.  

V súvislosti s tým sme vypracovali projekt prestavby školských priestorov na 2. poschodí na modernú a multifunkčnú zónu. Prihlásili sme sa do výzvy Moderná škola dúfajúc, že  nám z ministerstva školstva príde štedrá finančná dotácia. Napriek kvalitnému projektu sa nám neušlo ani euro. Nemali sme skrátka šťastie, modernizovať chceli snáď všetky školy na Slovensku.  Že vraj v druhej etape, keď vyčlenia ďalšie peniaze… No to by sme sa načakali! 

Po počiatočných peripetiách, ktoré nás neodradili, sme si povedali: ideme do toho hneď a teraz! Skúsenosť hovorí, že všetko, čo má cenu,  neprichádza samo a už vôbec nie ľahko. A zase sa potvrdilo staré známe: kde je vôľa, tam je cesta. Podarila sa veľká vec – chladnú a neosobnú „veľkú chodbu“ na druhom poschodí by ste nespoznali. V jednej časti vzniklo sedenie na poschodovom pódiu, kde si žiaci v pohodlí môžu krátiť čas čakaním na hodiny angličtiny a fyziky. V druhej časti vznikla „chill-zóna“, teda priestor, kde sa skvele relaxuje. Tu našli svoje miesto krásne sedacie vaky. Pocit domáceho pohodlia umocňujú koberčeky, záclony, veľká lampa, svietniky a rôzne dekorácie. Tu sa stretávajú deti počas prestávok alebo čakajú na poobedňajšie hodiny či záujmové krúžky. Jednotlivé časti chodby sú oddelené lamelovou stenou s množstvom živej zelene. A to ešte nie je všetko. Postupne pribudne zelená machová stena a niekoľko menších stolíkov aj taburetiek pri oknách. Toto všetko bude „korunovať“ citát pedagogického velikána, po ktorom je naša škola pomenovaná.

Natíska sa otázka, ako sme to zvládli…  Bez pomoci vás, milí rodičia a priatelia našej školy, by sme to nedokázali. Totiž, celá táto paráda stála nemalé peniaze a prispeli ste na to vy – svojimi 2% z dane. Patrí vám veľké poďakovanie. Veľmi si to vážime, že podporujete našu školu a chceme vás ubezpečiť, že nám záleží na tom, aby vaše deti napredovali a dobre sa tu cítili. 

A ešte jedno obrovské ĎAKUJEME patrí našej bývalej žiačke Mgr. art. Monike Rusinkovej, ktorá ako úspešná interiérová dizajnérka architektonicky navrhla súčasnú podobu priestorov veľkej chodby. Urobila to ochotne a nezištne pre školu, v ktorej získala základy pre svoje terajšie povolanie. 

Naša nová „chill-zóna“ nemusí slúžiť len na oddych.  Ponúka sa veľké spektrum vyučovacích i voľnočasových aktivít, od prezentácií, besied, tvorivých dielní po krúžkovú činnosť alebo školské divadlo. Hlavne si želáme, aby tam deti príjemne trávili svoj voľný čas a aby sa to odzrkadlilo v ich pohode a spokojnosti. 


                                                    Pedagogickí zamestnanci ZŠ, Komenského, Medzilaborce