„Knihy nám prinesú múdrosť automaticky, ale môžu byť aj cestou, ako sa k nej dostať.“

Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Pripomína sa od roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

V tomto školskom roku si tento deň aktívne pripomenuli žiaci 3.B triedy. Najprv však museli poskladať z poprehadzovaných písmen troch slov názov knihy. Indícia bola len autorka Gabriela Futová. Vďaka ich pohotovosti a bystrosti sa veľmi rýchlo dopracovali k názvu Hľadám lepšiu mamu. Nasledovalo stručné oboznámenie sa s autorkou a jej tvorbou pomocou prezentácie. A potom sa už venovali práci s knihou. Pozorné čítanie si nakoniec overili v pracovnom liste.

Okrem tejto knihy na vás čaká v našej „vynovenej“ školskej knižnici viac ako 1200 titulov a celkovo 2060 kníh a spolu s nimi p. učiteľka Mgr. Slávka Dimunová.