Žiaci štvrtých ročníkov v rámci hodiny vlastivedy, navštívili dňa 6.11.2021 expozíciu „Bojov v Karpatoch – Medzilaborce 1914/1915“ v priestoroch kultúrneho domu v Medzilaborciach. Oboznámili sa s priebehom bojov na severovýchodnom Slovensku, s dôrazom na mesto Medzilaborce a širšie okolie počas 1. svetovej vojny. Najviac ich zaujali dobové uniformy, ako aj výstroj či výzbroj bojujúcich armád. S pomocou moderných technológií si pozreli i množstvo historických fotografií, ilustrácií, máp či autentických dokumentov. “ Takéto príbehy ľudí najlepšie ukazujú, že mier nie je samozrejmosť a že sa vojna môže dotknúť aj nášho regiónu. „Naši žiaci po návšteve expozície navštívili aj vojenský cintorín padlým vojakom 1. sv. vojny a zapálili sviece všetkým padlým vojakom, pochovaných na tomto cintoríne.                                            

Triedne učiteľky 4.A a 4.B triedy