Vážení rodičia! Na našej škole sa uskutoční zápis v termíne od 04. do 08. apríla 2022. Zápis  detí  sa  uskutoční  na sekretariáte školy (prízemie, vľavo) v čase od 8,00 do 15,30 hod.

Pri osobnom zápise je potrebné predložiť : občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa .

Poplatok 10(za písanky s predlohou k šlabikáru, pracovný zošit a učebnica k anglickému jazyku)