Čas letných prázdnin sa definitívne skončil a v pondelok 5. septembra sa otvorili brány našej školy.
V tomto školskom roku sa to udialo už po šesťdesiatykrát. Všetci žiaci a pedagógovia sa opäť stretli v
spoločenskej miestnosti na slávnostnom otvorení nového školského roka. Samozrejme, nechýbali
najmenší prváci v sprievode svojich rodičov. Po krátkom kultúrnom programe privítala riaditeľka
školy PaedDr. Emília Kocanová žiakov, rodičov, hostí a celý učiteľský zbor. Najkrajšie a najmilšie slová
adresovala malým prváčikom a zaželala im veľa radosti a tvorivosti pri získavaní nových vedomostí a
zručností. Na slávnostnom otvorení školského roka sa zúčastnil primátor Medzilaboriec Ing. Vladislav
Višňovský, ktorý poprial žiakom a zamestnancom veľa úspechov vo vzdelávaní a výchove. Veríme, že
aj tento jubilejný rok, v ktorom naša škola oslávi 60. výročie svojej existencie, bude v znamení ďalších
úspechov a že sa popri učení, skúšaní, testovaní nájde priestor na množstvo iných príjemných a
zaujímavých mimoškolských aktivít.


Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme skvelý a úspešný školský rok 2022-2023!